Zasady wynajmu

 

OKRES WYNAJMU I CENA

 1. Podstawowy okres wynajmu namiotów imprezowych i wyposażenia wynosi 1 dobę, z ew. montażem w dzień przed imprezą i demontażem w dzień po imprezie.
 2. Wynajem na kolejne dni wiąże się z dopłatą uzależnioną od terminu i okresu wynajmu oraz od całkowitej wartości zamówienia.
 3. Cena wynajmu jest uzależniona od wielkości zamówienia, miejsca montażu oraz terminu i okresu wynajmu, dlatego zapytania wyceniane są indywidualnie
 4. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wynajmu. Klient wykupuje ubezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt.

 

REZERWACJA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Rezerwacje na wynajem namiotów przyjmujemy w formie pisemnej (emailem lub faxem).
 2. Potwierdzeniem otrzymania rezerwacji jest faktura proforma, która określa całkowitą wartość zamówienia oraz termin płatności zadatku i wynagrodzenia.
 3. Potwierdzeniem dokonaniem rezerwacji i złożeniem zamówienia jest wpłata 50% zadatku.
 4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi – prosimy o rozwagę przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia na krócej niż 14 dni przed jego realizacją wartość zamówienia nie podlega obniżeniu, a otrzymana zapłata nie podlega zwrotowi.
 6. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej przy dowozie i ew. montażu namiotów

 

MONTAŻDEMONTAŻ

 1. Wynajem namiotów oraz wyposażenia technicznego (podłoga, ogrzewanie, oświetlenie) obejmuje montaż i demontaż (przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu). Transport namiotów i wyposażenia stanowi koszt dodatkowy.
 2. Montaż namiotów wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników i innych nierówności lub przeszkód). Montaż na terenie nierównym, jako ten, który wymaga wykonania dodatkowych prac, musi zostać zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia.
 3. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu namiotów i wyposażenia, który powoduje konieczność ich przenoszenia lub przewożenia wiąże się z dopłatą uzależnioną od stopnia utrudnienia, ustalaną przy składaniu zamówienia.
 4. Przy dostawie namiotów do wynajmu i przy ich zwrocie niezbędna jest obecność upoważnionego reprezentanta klienta (najemcy). Brak takiej osoby może spowodować rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym z winy klienta.
 5. Montaż wykonywany jest według otrzymanych wytycznych/wskazówek. Zmiana miejsca montażu po jego wykonaniu, jako wymagająca wykonania dodatkowej pracy, jest płatna, a w niektórych przypadkach może okazać sie niemożliwa (duże obłożenie montażami tego dnia).
 6. Wszelkie uwagi dotyczące stanu  namiotów imprezowych i sprzętu oraz jego zgodności z zamówieniem należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie jako niemożliwe do weryfikacji nie są uwzględniane.
 7. Montaż namiotów może zostać wstrzymany, opóźniony lub odwołany jeżeli warunki pogodowe (burza, wiatr, ulewny deszcz, itp.) nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażach
 8. Namioty imprezowe i sprzęt mogą zostać zdemontowane podczas imprezy jeżeli warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu użytkowników i/lub mogą spowodować uszkodzenie wynajętych klientowi namiotów i sprzętu imprezowego.
 9. Montaż/demontaż w godzinach nocnych (od 21,00 do 7,00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie z klientem przy składaniu zamówienia.

 

TRANSPORT

 1. Transport namiotów stanowi koszt dodatkowy ustalany przy składaniu zamówienia.
 2. Koszt transportu na terenie Warszawy wynosi od 200 zł netto i jest uzależniony od miejsca dowozu i dostępu do miejsca montażu (z miejsca rozładunku).
 3. Transport poza Warszawę jest liczony za każdy przejechany kilometr (odległość razy 4 przejazdy) według stawki od 3 zł/km za samochód dostawczy lub od 5 zł/km za samochód ciężarowy.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient (najemca) jest odpowiedzialny za wynajmowane namioty i wyposażenie od momentu ich odbioru po montażu aż do momentu ich zwrotu ekipie montażowej.
 2. Klient (najemca) odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia namiotów i wyposażenia powstałe w okresie wynajmu, w tym te, które są spowodowane działaniem osób trzecich, a także czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, gradobicie, itp.)
 3. Klient (najemca) ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości dotyczące wynajmowanego sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania jakichkolwiek szkód.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. W celu zagwarantowania bezpiecznego użytkowania wynajmowanych namiotów i wyposażenia klientowi (najemcy) udzielamy ustnego instruktażu z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 2. Klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z namiotów instruktażu ich bezpiecznego użytkowania.
 3. W obrębie wynajmowanych namiotów i wyposażenia klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 4. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli występują niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności wiatr o sile większej niż 8 m/sek. W przypadku wystąpienia silnego wiatru poszycie namiotu musi być szczelnie zamknięte.

 

GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI

 1. Działamy w pełni profesjonalnie i odpowiedzialnie. Dostarczymy Ci dokładnie takie namioty imprezowe jak zamawiałeś (czyste i zadbane) oraz będziemy na czas i montaż wykonamy zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.
 2. Gwarantujemy, że współpracując z nami się nie zawiedziesz. Jako jedyni na rynku posiadamy bowiem aż osiem niezależnych ekip montażowych oraz nowe, własne samochody dostawcze. Dlatego potrafimy skutecznie zaradzić każdej sytuacji awaryjnej.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących wynajmu prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny na numer dyżurny: 605-680-450

Serdecznie zapraszamy!